Aktualności

Leczenie raka - operacja

Kiedy zachorujemy na raka, stopień zaawansowania choroby lub budowa histologiczna nowotworu wpływa na sposób leczenia. Mamy do dyspozycji radioterapię, chemioterapię lub w ostateczności interwencje chirurgiczną. W wielu przypadkach łączy się wszystkie te metody w celu uzyskania lepszych rezultatów leczenia.

 

Dzięki wymienionym metodom zdrowie odzyskuje około 30% chorych. Niestety jest to wynik znacznie gorszy od tych które mają miejsce w innych krajach Europy lub samych Stanach Zjednoczonych gdzie wyleczalność wynosi ponad 50%. Jak zwykle wszystko rozchodzi się o pieniądze, których na chwile obecna brakuje w naszym kraju.

 

Leczenie raka za pomocą operacji chirurgicznej stanowi najstarszy ze sposobów walki z nowotworem. Nie ma co ukrywać że puki co oficjalnie pozostaje najbardziej skuteczną metodą. W przeszłości pacjenci byli poddawani operacji tylko w przypadku bardzo zaawansowanej choroby. Często było już za późno na jakiekolwiek działania. Niestety te błędy w działaniach wynikały z braku odpowiednich metod diagnozy.

 

Na chwile obecną dysponujemy wieloma nowoczesnymi sposobami diagnostyki raka, które to pozwalają wykryć nowotwór w bardzo wczesnym stadium rozwoju. Rozwój medycyny wpłynął korzystnie na same operacje. Dziś ich przeprowadzanie nie jest tak ryzykowane jak kiedyś. Pełnie satysfakcji może dać jedynie usunięcie nowotworu w bardzo wczesnym stadium rozwoju gdy nie ma jeszcze mowy o przerzutach.

 

Operacje przeprowadzane w późniejszych stadiach noszą miano doszczętnych i są niczym innym jak usunięciem nowotworu wraz z marginesem zdrowych tkanek lub całym narządem. Wszystko zależy od badania mikroskopowego to ono określa jaki typ operacji zostanie przeprowadzony. Gdy typ histologiczny raka jest nieznany to zazwyczaj zleca się wykonanie badania śród operacyjnego. Jest ono niczym innym jak badaniem diagnostycznym przeprowadzonym w trakcie prowadzenia operacji.

 

Są przypadki operacji gdzie ze względu na powagę danego przypadku pacjent zostaje trwale okaleczony. Amputacja narządów takich jak piersi, odbyt, płuco, krtań to niekiedy cena jaką trzeba zapłacić za dalsze życie.

?